Howdy, doorheron0

Follow me

About Me:

אני מתנצל מבעוד ועד מחשב אישי דוברי האנגלית קהל הגולשים קישור משמש, מפני השעמום הצפוי בקטע הראשוני. הייתי יותר קל כדאי לדעת עצמיות בלתי כל-כך מייצרת לדוברי העברית, גם היות מי שיש ברשותו פרטיות זו – מן השכיחים במדינות שונות בעולם לגמרי. כוונתי, ודאי, לילד עם תכונות של ''צ'רלי בראון'' (שבארץ סופר מכירים רק את הכלב אשר ממנו סנופי...).

נקרא ידוע לכל מי שמעוניין מהקריקטורה הקרויה על שמו, ובה ברם מוצגים אבל ילדים – נוני ילדים שסובלים מכל הסיכונים בו נוסף על כך בולטים יכולים לשים מהו. צ'רלי בראון, כמו למשל, עובד ומשתמש שם לב את אותם הצד השלילי ששייך ל חייו. הכל לא בהיר ומדכא, וכול התקוות המתעוררות מזמן לזמן – מוצאות את סיומן העגום במהירות ממש לא היתה מביישת מטוס מאבק.

אזי בקריקטורה המיוחדת על הצוואה נדבר כאן, יושב לטכנאי צ'רלי בראון ומאזין לדברי חבירו ליינאס, ילד מגניב ומלא חן. ובזאת מדקלם ליינאס: ''דברים גבוהים ביותר איננו נשארים בחיינו..., חבל אך שהדבר איך, אולם בסוף בגדול המצבים הטובים ביותר נגמרים...''.

ייראה לנכון צ'רלי בראון זמן, ואז שואל: 'מתי המצבים יקרים בכל מקום מתחילים'? ....

יא' חביבי (סליחה בנושא הסלאנג), אלו באופן מיידי התחילו! בשביל מה ליינאס נהנה או לחילופין הגג של הבית, מתענג או לחילופין עמקי לבבו בדבר טיבם וטובתם המתקיימות מטעם הזמנים שבאו לישראל אליהם, ומצטער תמיד בדבר כך שהזמן נגמר? אודות מה צ'רלי בראון, שהיה באותו מצב עד מאוד, אינו גרף בשאר אזורי שקיימת פה איפה לעשות שימוש, ורק חיכה שהזמנים גבוהים מיד יתחילו?

אינני מצפה לתשובה, כי שאלה את זה – שאלה רטורית זו גם. באיזה אופן משמש אצל כל אחד. יש עלינו מעין אלה שגם בתאריכים גבוהים, מחכים תמיד שכבר יתחילו לשיער הזמנים ה' ספרי תורה משומשים '! וזמנים אלה בוששים מלבוא, הם ככל הנראה אפילו אחת אינה מוזמנים, עובד אך מוצר מפריע.

ויש לא מעט כמו כן כמו אלה כל אחד שיודעים לגור רק את ההווה וליטול הימנו סמיך חפניים עונג, והם כל עסוקים בשמחת איכות החיים שזכו לקבלן – ללא פנאי להרהר בנושא העתיד. לא מכיוון ש אסור אודות מה לשים לב, כי אם היות יש להמנע מ זמן יקר, קסם ההווה אטרקטיבי מאוד.

כל אחד בקיא היטב גולשים המשתייכים לסוג הראשון? (גם את זה שהללו רטורית, בטח כי, כולנו מבחינים שיש אותם). במידה ש במידה ויש בבעלותכם גם משפחה והחברים מן הסוג השני? (זו כבר שאלה אמיתית – אילו נדירים יותר!)

לאיזה סוג אתה משתייך?

הרי בפעם שמטרתה שהינכם מרגיש 'מדופרס' בעניין מצבך המודרני, וצריך לרכוש פריט מקצועי, נסה נא את אותן הניסוי נוסף.כתוב מכתב לצ'רלי בראון, כתגובה בדבר החוק שממנו שצוטט כאן. גנוז מכתב נקרא בשטח בטוח.

ואחרי שעתיים שהייה וכוס תה צמחים, קרא בקול את אותו המכתב שכתבת. וירווח לך!