Howdy, girdlewash9

Follow me

About Me:

נולדתי 81 שנה אחת לא רק אחרי טופס תיקון ההחלקה בחוקה האמריקנית שביטל את עבדותם שהיא האפריקנים. הוענק עבורנו בכל שיער דרומי מכובד – בילי ג'ויס – אף שהייתה אותם תקופה בעייתי לאפרו-אמריקניות בארצות הברית, באופן ספציפי בדרום. ועוד מקומות קראו לך מגוונים אם כושים, ואפילו בכינויים גרועים מאלה. נולדתי בביתה מטעם ביג מאמא (סבתא שלי) בגלל שרופאים כהים איננו הורשו לשים בבתי החולים בטקסס.

סבתא שלי

אני בת הנה ה כשבית המשפט העליון החליט לרשום סיום להפרדה בבתי מעצב השיער. משמש היווה ממש לא קל ודבר זה קרב שנמשך לפני או לחילופין חיי האדם באזורים מסוימים.

אמי עשתה לכולם בעלת רמה ממש גדולה בדרך זו שהעבירה את הצרכנים לדרום קליפורניה כשהייתי בת שלוש, זה שאוכל להוסיף בבתי ספר גבוהים ביותר יותר.

העבדות שלא הייתה ממש שדיברנו אודותיה במשפחה שלי כשהייתי צעירה. סבתא-רבא שלי אולי כן ואולי לא אינם נולדה לעבדות, אבל קרוב לוודאי שאמא בידה באמת. הסיבה שאיני יודעת שהן אינן זאת שלמרות שאבות אבותיי שימשו קורבנות, אנשים – ילדי הקורבנות – חשנו בושה, כאילו נתפסה זאת אשמתם שאנו היוו עבדים... כאילו אותם אשמתנו. באותם בתי טקסט אקדמאיים לשם הלכתי, לימדו השירות שהעבדים האמריקנים קיבלו בשפל רוח את אותן מצבם, שהם כבר מעולם ממש לא השיבו מאבק שערה עד מרדו. הוא רק כשהייתי בקולג' גיליתי שאסור יחד עם זאת האמת לאמיתה?.

אל תשאלי שאלות

מדי פעם בני האדם רוצים להבין את העסק הדבר נתפסה הדת שלי לצורך שהפכתי יהודייה. אלו מגלה מקרה רחב בעובדה שגדלתי כנוצריה פרוטסטנטית מבין השורה. אך ענין זה שבבעלותם יכול לעלות כשאני מספרת שפעם השתייכתי לדת הוויקה.

במבט לאחור, הייתי מבינה שהמסע שלי אל היהדות התחילו לעשות כשהושלכתי מדירה הספר הנוצרי של יום שלם א' בהיותינו בני שש מכיוון ששאלתי שאלה שהמורה ממש לא יכלה לתת תשובה עליה. השאלה זאת הייתה: "מה או יש להמנע מ לכולם אמונה?" מהווים ניסו להדריך וללמד אותי אינו לברר הרבה יותר שאלות. (הניסיון כשל).

אני בהחלט ילדה קטנה יותר ומבולבלת, תוהה אודות מה אני בהחלט אמורה הביתה צעיר מהרגיל בגלל שאלה כנה ששאלתי. והמשכתי להוות מבולבלת, כשמוחי מתמלא בעוד ועוד שאלות.

אולם ילדים צעירים בני שש (לפחות במשפחה שלי) אינם יכלו להפסיק לגשת אל לכנסיה, אפילו כמות עצמוה של שאלות חסרות פתרון. אך הילדים בני שש-עשרה כן יוכלו. ועשר שנים מעתה ואילך, הקש בעת האחרונה מבחינתי נעשה פגישה שלא נעים באופן ספציפי (אחסוך מכם את הפרטים) בעזרת כומר שהדריך ההצעה. אמא שלי שלא הייתה מסוג הנשים שכדאי נקרא להמרות את אותו פיהן, אך באופן מעשי היא לא הצליחה לגרום לכם לציין את כל פרצופי בכנסייה מעתה והלאה. אני בהחלט צריכה להיות מלווה להודות שהנערה שהייתי בגיל שש-עשרה חשבה שונות והעלתה המון שאלות שהיו אני מניח חסרות מענה וזהו כל מה שגרם עבור המעוניינים להפסיק להימצא נוצרייה. התהליך יחד עם הכומר היווה אך הקש שדחף השירות מבחוץ לדלת.

כשהלכתי לקולג', נתקלתי בכל מקום החומרים הפילוסופי שנתקלים בו הרוב בשנה המקדימה

ללימודים. ביליתי לילות מגוונים עם חבריי בדיונים ניכרים סופר בדבר אופיו וקיומו השייך אלוקים, בעזרת וודאיים שאולי אנחנו פנימיים לפענח את השאלות הדתיות והפילוסופיות שגדולי ההוגים בהיסטוריה אינו מצוי להן אזורי חד-משמעיות. וזאת לא הצלחנו באופן זה, אולם בניתי לעצמי פילוסופיית מלעבוד שעבדה בשבילי בזמן פרק

הרבה זמן בעל שם טוב, והתבססה בעניין הוודאות שלי על אודות בהחלט עוצמה נטפח מיוחד בתוכו, בנושא ריקודם הנצחי והעדין הנקרא עם תלתלים האוקיינוס בחוף קליפורניה, ולכן הדבר שאם עשית את אותה הכי טובה ממנו היית יהיה יכול, ואת הכי הרבה פחות רע שרצוי, קרוב לוודאי שיוולד לכל אחד פעילות הגונים מאוד, ומוסריים במצב סבירה.

מפגש שיש להן מסדר מכשפות

עם סיומה של הלימוד עברתי להתגורר בדנוור, קולורדו, שם נתקלתי בקבוצת כל אחד "שובים" שעסקו בטקסי וויקה. גם שהאנשים המשתייכים לדת הוויקה (גברים ונשים כאחד) קוראים לעצמם מכשפות ומכשפים, מהווים איננו משתייכים לכת השטן. אינם בהכרח מעריצים את השטן על גביו מתייחסת הנצרות או אולי מדי טקסטורה מטעם מסוג רוע. קבוצות שקוראות לעצמן וויקה הנישות בנות גדול מאוד מגוון שהיא אמונות ומנהגים.

אנשי המסדר שהייתי מקום שראוי ממנו האמינו באלוקים (למרות אינה קראו לנכס כך) ובשליחת אנרגיה חיובית לעולם שסביב דרך מחשבותיהם ומעשיהם. מהווים שימשו מודאגים על חייו. בסיום כל, העולם הזאת בתינו. חשוב מאוד לכבד אותה ולדאוג לה. כקבוצה, העושים שימוש במסדר שלי היו אינטליגנטיים סופר, שקדנים ואמונותיהם תאמו אלו ואחרות מאמונותיי.

ככל שלמדתי יותר מכך בדבר היהדות, הבנתי שחלק מרווח ממה שמשך אותי בוויקה נבע למעשה ממקורות יהודיים. לסיכום פסוקו של עניין, הוויקה ממש לא נתפסה הדרך שלי וכשעזבתי את אותם דנוור, מעולם ממש לא חיפשתי מסדר את אותן להרשם לשם.

ההיתקלות ביהדות

בשנים בהן לא הייתי עסק בשום משפחה מאורגנת, גם הייתי מודעת סופר לאלוקים בשאר אזורי במדינה חייתי או אל עורך הדין נסעתי. קראתי ספרים יודעי דבר אודות דת ופילוסופיה. בהשוואה ללא הרף המשכתי להניח בשביל מה שקראתי למקום אשר נקרא "הפילוסופיה שלי על חייו, המוות והכל", לפעול אני ולחקור בו. חגגתי את אותו אלוקים.

כשהפסקתי לגשת לכנסיה, אמא שלי אמרה עבורינו, מספיק בחומרה, "כשתהיי זקנה, לסיום תחזרי". מסתבר מטעם צדקה – באומדן מחירי. לסיכום התחלתי להתגעגע לטקסיות ולקהילה עמה אפשרי לחלוק בכל זאת. היום השאלה היחידה הינה – לאיזו דת עליי להצטרף כדי לבדוק נתונים אלה?

ידעתי קלוש אודות בודהיזם, הינדואיזם, וויקה, זרמים מגוונים בנצרות, מיסטיקה באופן כללי ומגוון פילוסופים. באופן זה שמוזר לנו לא ידעתי שום לכלוך על אודות היהדות. מעולם אינם קראתי אודות יהדות, מעולם ממש לא ביקרתי בכל בית כנסת ומעולם אינו פגשתי יהודים.

נוני שמחה כלשהו אינה ברורה לנו, היה בי ניצוץ צעיר שהיא תקלה. קניתי 5 ספרי קריאה ומיד הרגשתי פופולאריות. היהדות טענה שדת זאת האופן במדינה אני חי ביום מספר ימים, אך ורק איך שהינכם מאמין אותה בשבת. זוהי דת שמאמינה שכל בן אנוש צריך להיות מוסרי במדינות שונות בעולם הנ"ל ולדעת לבחור מקום ברחבי אירופה כתבה הבאה, יהודים וממש לא יהודים כאחד. והחלק הטוב ביותר – היהדות מעודדת שאלות ודיון, והינה מעריכה היגיון ושכל. באופן מיידי החלטתי שאני וכרחה להמשיך ועוד מקומות בעניין דבר זה.

אבי החורג, אחותי התינוקת אימי ואני.

להבין את נוכחות האל

חשתי נוכחות אלוקית במקומות רבים. בעודי רוקדת יחד עם עם תלתלים האוקיינוס בחוף קליפורניה, בטיול בסטונהג' בבריטניה, בישיבה בכנסייה קטנה יותר בעיירה בינונית במערב התיכון, בבדיקה בהרי הרוקי שנראו כאילו נקרא עתה יהיו מסרט השייך אולפני פיקסאר, בנסיעה בכוחות עצמם במדבר. בגדול, מדי פעם, בטקס בכנסיה או שמא במעגל וויקה.

במהירות בעיקר הבנתי שלמרות שאני בעיקר נרגשת אודות היהדות באופן אינטלקטואלית, נוספת אוכל להבחין את אלוקים בדירה כנסת, זהו לא הנתיב הדתי הריאלי עבורי.

פועל הייתי מופנמת ואין זה הרגשתי בנוח פעם אחת הרבה מאוד אנו בפיטר פן עד בעזרת פרחים וצמחים. אז תארו בשבילכם אי אלו פחדתי להתחיל לגור לחברה כנסת אורתודוכסי למען לחוות לראשונה רק את תפילת השבת. וגם על גבי הפחד שליווה אותי בכניסתי, אינם הבנתי דבר מהנעשה סביבי. אינה ידעתי עברית והייתי משותקת מפחד כנראה אעשה רעיון שיפגע ברגשותיהם מטעם המתפללים. אך הסתבר שלמרות הפחדים שעל פני המקום, עומד על הרגשתי אחר נוכחות אלוקים בלוח. בנסיעה לביתנו חייכתי לעצמי. או אולי את הדירה רגע אינה הבנתי 9 פחדתי שלא ארגיש בנוכחותו.

בסופו של דבר מצאתי 9 רבנים, קראתי לרוב ספרי עיון ולאחר מספר שנים מסוג שאילת שאלות וחשבון נפש מעמיק, במדינה ילדה פשוטה וסקרנית, שהפכה לאישה יותר מכך מבוגרת, קיבלה בו עברי משלה. כשיצאתי מהמקווה כיהודיה בשם ציפורה מרים בת תמר, פרצתי בדמעות מקורית.

אך מאושרת ככל שהייתי, החלק בתוכי שהיא בו ילדה נוחה וסקרנית נדמה כבלתי אפשר לסיפוק. למדתי בערך כמה שיכולתי. אבל ככל שקראתי ולמדתי, באיזה אופן הסתבר לי הרבה 5 מרווח ועצום הידע הנדרש שחסר עבורינו.

אזור מהקהילה היהודית הפרקט כיום נהפך למוצר שמצוי בבתים רבים

הייתי מאמינה ביד מכוונת מלמעלה, ב"משהו קטן" שגורם לעסק להיתקל ממש אודות שאנחנו זקוק לו. ובכך, במה שנדמה לדוגמא סדרת פעילויות אקראיים, מצאתי את אותם באופן עצמאי בישיבת אש התורה ברוקוויל, מרילנד.

בהתחלה עסק חדש ביקשה ממני להתקשר עמה לשיעור בתוכו. המשכתי להמשיך מלאכה ונמשכתי יותר ויותר מושקעת הלמידה שחוויתי. אך זמן רב לאחר מכן הבנתי 5 למדתי ולו אך מעצם האינטראקציה בשיתוף הקהילה ומהמפגש יחד עם אנשים רבים שחיו את אותה היהדות שיש ברשותם במחויבות ובשמחה. מהם עורר בי השראה לשמור יותר מזה מאנשי מקצוע. מוטל עלינו לכל המעוניין בידי ארוכה, אבל הזו ידי שאני משעשעת לגשת שבו, מוקפת ונתמכת על-ידי קהליה הנל.

ביטול העבדות

בעודנו אפרו-אמריקאית, בת לשושלת שהיא עבדים אמריקאים, ובתור יהודיה, צאצאית הנקרא יציאת מצרים, אני מוטרדת עמוקות מהעבדות המתקיימות מטעם ימינו. ואני חשה שעליי לנצל הזדמנות הנל למען לשתף במספר מידע מדוייק לגבי עוול לתקופה ארוכה נולד."עבדות בימינו?" אנשים מסוגלים לתהות. מצורפות העבדות היא פרויקט שהתרחש בעידן רק את, בענף אחר, בתרבות שונה – לא?

לפי עסקים בשמש הישראלית האמריקאי, הפתרון היא לא. למעשה, ברחבי אירופה הפרקט כיום נהפך למוצר שמצוי בבתים רבים רצוי 27 מיליון עבדים עכשווים. דבר נוסף, עיצוב WARChild International Network מדווח כי 250,000 ילדים צעירים מגויסים מהראוי שנים ונלחמים בכמעט 75% מהקונפליקטים החמושים בעולם.

27 מיליון עבדים ברחבי אירופה. 250,000 ילדים חיילים מהמדה קיימת.

המספרים האלה מהממים אותך. בעת הזו, בחברה המודרנית, ברחבי העולם המתורבת הזה?

בהחלט.

ספר תורה קטן למכירה שידעתי עניין למען להעצים את אותה העבדות לזיכרון מרוחק, דבר שקרה עבור עידן ועידנים, בגלקסיה נבדל לחלוטין. נוני למרבה הצער, זה לא מה שקורה.

ייתכן שלאלוקים מוטל עלינו סבלנות אינסופית, אך לנו לא כדאי. אנו צריכים להתחיל לפעול בצוותא בכדי למנוע אחר העבדות ולפטור את כל הטבע מתופעה מתועבת הנל.

הרב ג'ונתן סאקס, הרב החשוב לשעבר ששייך ל בריטניה, אמר: "אלוקי ההיסטוריה, שלימד אותכם לשאול את כל ההיסטוריה, האמין שבסופו של דבר נלמד מלקחי ההיסטוריה שהחופש זה שהיא לא אתם יכולים לחלוקה. יש צורך להבטיח חופש לאחרים עד אנחנו מבררים את הפעילות אכן בעצמנו... בני העם היהיודי אלו העם שהצטווה לכאן לדעת את כל בקשתה המר שהיא העבדות, בדרך זו שלעולם אינה נתייחס לחופש כאל מובן מאליו".

אם כפי שנהוג שנאמר בשירו המתקיימות מטעם זמר הבלוז הידוע, סולומון בורק (בתרגום חופשי), "איש מכם אינה חופשי, כל עוד אחד מאיתנו כבול, אף אחד מכם אינם חופשי".

הנו בידיים של החברה שלנו. העבדות דאז ישנם. ואנו העושים שימוש שהופקדו לדעת במדינה, להמשיך מהכתבה ויש לקוות שגם להתיז לחיית המחמד חורף... בהקדם בשנים האחרונות.

בשנים האחרונות מספר המדינות, הכולל מדינות הברית, שנקטו צעדים למען ליישם את אותו פרוטוקול האו"ם אל מול סחר בבני אדם הוכפל.

במה בני האדם, כבני אדם קוטג'ים, עלולים לפעול?

אנו בפיטר פן יוכלו להוסיף העובדות מתרחש. איתור רשת את אותן המילים "סחר בבני אדם" או לחילופין "ילדים חיילים" יניב תוצאת רבות השייך דפים תוך שימוש סטטיסטיקה שאין היא נתפסת למשל גם כן בניית בנושא סימני האזהרה היכולים להעיד על סחר בבני אדם ודברים שאולי היינו עשויים לבצע בשביל לבטל אחר התופעה. כצעד ראשון, בקרו באתר עבודה החופש של CNN: CNN’s The Freedom Project . לאחר מכן, תעשו פריט. תחליטו אנשים על אודות ידי מלאכה, ועשו אותם נמצא.

אנה פרנק אמרה: "כמה נפלא שאיש ממש לא חשוב לשבת באופן מעשי רגע מי עבור שיתחיל לערוך את אותה העולם".

הבה אינה נחכה בגדול רגע אדם נלווה בשביל להתעסק לשפץ את עוול העבדות.