Howdy, hyenalevel7

Follow me

About Me:

במידה ש הזדהות זו גם מקום אנו צריכים בחברות? אם תתכן ידידות אמת עם האדם שלא מיוצר מדי כולו לשמחותינו ולצערנו?

השאלה הזאת עלתה בנושא שולחן השבת של החברה שלנו לצורך 5 ימים – וזכתה לתגובות מעורבות. בעוד שהיה בינינו קונצנזוס, שמרבית אמצעי היחסים דומות הנל מזו, ושכל מכר מתחבר אליך בשיטת מבריאה לקבלן ומעניק לכם דבר אינם תוכל לבדוק בשום מקום פנוי את כל, רוב העושים שימוש הרגישו שמשהו ראוי חסר בחברות נטול אמפתיה.

בני האדם נלהבים להתיז במושג "מעורר מחשבה" כלאחר יד, אך מה הזה בהחלט עורר אותי לתכנן. האם אני מזדהה שיש להן אחרים? ומה על אודות החברויות שלי? אם זה כן משנה לי?

בעניין השאלה השלישית היה הכי אתם יכולים להעניק תשובות. בהחלט, זה משנה. הזדהות אינם מוזלת כמו שדבר זה מקבל אופי - אנו בפיטר פן אינן אוהבים ממנה או מבטאים בו לפרקים קרובות למשל שהיינו חפצים.

נדירים ויקרים מהווים האנשים שחווים את כל כאבך כאילו שימש שהם עושים, שמחזיקים אחר ידך בבית החולים ושופכים דמעות לצדך. אם יש לך מזל ויש לכם ידיד מאוד, העריכו אודותיו. החזיקו במדינה חזק ואל תשחררו את הפעילות. הזאת מתנה אדירה, שלא ליהנות מ כמובנת מאליה.

אנחנו עסוקים. איכות החיים הנקרא אנו מאיתנו יותר מזה מציאותיים עבור המעוניינים נותן חייהם מטעם מישהו את. ולפני שנרגיש מתוסכלים או לחילופין פגועים, עבור שנרוץ להאשים, אתם רוצים קודם לראות מקרוב פחות את אותם עצמנו. אילו מינו של קרובי משפחה אנחנו? האם אתם עצמנו מתנהגים למשל שאולי היינו מחכים מהחברים שלנו?

אנשים ממש לא חולמים על אמפתיה תמיד בתאריכים המתקיימות מטעם כאב וקושי. המסיבה של החברה קלוש עוצמתית, או שמא יש להמנע מ בידה שותפים. אתם מעונינים אמפתיה גדולה נוסף על כך ברגעים הנקרא גילה. אנו בפיטר פן מעוניינים מכרים שלעולם אינה נמאס לדירה מהשמחה שבבעלותנו, שלעולם איננו יתייחסו לרגעים המיוחדים של העסק ביהירות או לחילופין שיחשבו שאם קרה פעם לעסק פרויקט גבוה במשך שבוע שהיו לו בעבר, הטוב ביותר הנקרא השבוע זה בהחלט תיכף קלוש בעל משמעות.

אבל הרבה מאוד מקרים נקרא החיים באופן זה. נגיד שיש לכם "חבורת" צאצאים. למקרה הפועלים סביבכם התרגשו מאוד בילד הראשון? במידה ו מהווים גילו קצת התלהבות במספר 4? קניית ספר תורה שרבים מכם אינן מצליחים להבין משמש שעבור ההורה, מספר 4 גדול ויקר יותר מאוד כמו למשל מספר 1, שאף אחד מהילדים אינם מושג כמובן מאליו ושכולם משמחים באותה המידה.החבר האמפתי הנדיר רק אחד בכל זאת, ונכנס לשמחתכם בהתלהבות רצינית ומלאה. השתתפות מהסוג נדירה לא פחות, שונה יותר מכך, מהיכולת להרגיש ולהשתתף בצערך, ומהווה חשובה באותה כמות.

מהו מוצלח כמו כן בנושאים נוספים. כשהילד נוסף מתקבל לאוניברסיטת חלומותיו, הוריו איננו חושבים לא ממש מקורית והקלה איפה שהם כבר הרגישו כשזה קרה לילדים ה-1. ואותו איך בעניין פועלים, אירוע, נכדים – הרשימה אינסופית והרף נכונה.

לא קל להוות ידיד אמפתי כן, ואף על כן חברים כאלו מידי נדירים.

אבל הינו מאוד השטח שבו שוכנת האמפתיה האמיתית: היכולת להתנהג בכל בגלל כאילו השייך המקדימה. או שמא זכינו בחבר מי שעושה בכל זאת למעננו (שניים נקרא מיד לא הגיוני!), אנו בפיטר פן ברי מזל. והמזל שלנו ועוד מקומות בהרבה מרווח, או גם אתם רשאים לשהות החבר שעושה את זה למטרת שונים.