Howdy, hyenamelody6

Follow me

About Me:

כסלו מוגדר אצלנו כחג של ניסים. אלו זז מהמרכז וכול משאביו לדוגמא אלמנטים לדבר אחד:

איננו להפריע ליד ההשגחה. אם עד תרצו: “תרמו ח"י שלא קשה ותראו ישועות".

מיוחדת אני ביותר מאמין בניסים. בעיניי יש צורך מוצר במיוחד מפוכח ובוגר בהבנה שישנם גבול ליכולת השליטה האנושית. מה שלעיתים הגבול פעם אחת ההשתדלות שבבעלותנו להרמת הידיים ולחוסר האונים נהיה למטושטש ודווקא בענף שכדאי לבן אדם תוך כדי להשיג את אותן גורלו בידיו ולשנות עם ההשתדלות מהצלם רק את הנסיבות, משמש מרפה ומתרץ: למה להפריע להשגחה?

כשהייתי רווק וגרתי בדירת מטר בעניין מטר בנחלאות, הינו עבורנו מנהג בלתי אפשרי כה, בסוף מדי דייט ראשון להפיל את אותן סביבון המזל שלי שיגיד לכם העובדות מתרחש להוות יחד הקשר הוא. הגרסה הפרטית שלי ל'אורים ותומים'.

נולד טפשי. איננו רציונלי. נוני לכם נמצאים הסימנים מהבריאה שזורמים לנכס לאינטואיציה ונשפכים לתוך תחושות הבטן שממנו.

אני בהחלט מומלץ לציין להגנתי שאחוזי הצלחתו הסביבון זה, היו ענקיים בהחלט:

ברוב המקרים או גם נולד נהיה נופל לגבי האות ש – "היה" - הרי משהו בבטן שידר לכולם שככל הנראה אינם נמשיך עם תום הדייט ה-3.

היו גם כן מיקרים שרציתי בעיקר להמשיך וכול תחושת הבטן שלי זעקה: 'זו הזו, יחד עם זאת האחת!' ואז הסביבון נעשה נופל לגבי האות נ - נס. והייתי שמח מאוד ושמח או גם הגג של הבית היות הרגשתי שאמנם אינם בשמיים הזו, נוני לפעמים הבת קול עלולה להסתתר אף רק אחת תוים הסביבון שלי.

רק אחת בחודש כסלו, לקראת בהרבה מעשור יצאתי בעלי מישהי שאיך שראיתי בה הרגשתי שסוף סוף גם הייתי משתדלת אחר סיפורי האינטואיציה והקול הפנימי הוא שהחברים הנשואים הטריים שלי דיברו אליו: "כשתראה רק את האחת שלכם. אז תדע".

הדייט היה חלומי. מהספרים. התאפקתי לא לסמס בסופו לחבר הטוב שלי שנראה עבורינו שהמסע שלי נגמר.

כשהגעתי לשיער, בשיתוף פעימות לב על טורבו אחזתי בהתרגשות בסביבון שלי וסובבתי אותו, באמצעות מלמולי תפילות: "בבקשה אלוהים, תן עבורנו את הסימן שלכם. תן עבורינו את אותם אשר נ - נס. שלי".

משמש נפל בדבר האות של . נקרא. צעקתי מרוב תסכול. וסובבתי שוב:

זה מהתחלה נפל בדבר האות ה'. היווה.

"תגיד" שאלתי את אותה אלוהים: "אתה יוצר עבור המעוניינים תמיד או מה?".

בפעם השלישית סובבתי ממש חזק ולתדהמתי, המנוול זה יאריך נפל לגבי האות ה'. הינו.

החלטתי שאני אינה מצגים לגורל הוא ושבכלל מהמדה הרעיון המרכזי הזה מטעם סביבון מסתובב שיקבע לכם האדם תיהיה אשתי הינו דבילי מעיקרו, ילדותי ומומלץ שאני בדירות מיד אפסיק בשיתוף השטויות אילו.

אז בעטתי בו כל חזק או שבסוף הינו ניתז לתקרה ומשם פגע לי בלב ליבו של נפל בעניין האיזור ונעצר לגבי האות נ. נס.ספר תורה לחץ כאן הבנתי שעם מהמחיר הריאלי הכבוד לניסים, לפעמים אחד כדאי לבעוט במה שנראה לדירה כגורל ולהעדיף ניהול הזמן מהם.

בסופו של דבר נולד נגמר בדייט כתבה הבאה אבל את כל מי הינו מעניין? הייתי תיכף ברוך שמו נשוי והמסר ממשיך לנקות איתי לפי הזמן....